fatigue

עייפות כרונית

טיפול בעייפות כרונית
איתור הסיבה האמיתית לעייפות וטיפול בסיבה שלה
אנחנו מטפלים בעייפות כרונית בעזרת צירופים מיוחדים של התדרים. כמו בכל סוגי הטיפולים שלנו, התדרים עוברים לגוף בדרך הכי מוגנת – ע′′י זיכרון של המים.
ש
לבי הטיפול:

כאב

איתור סיבה אמיתית. איתור הסיבה האמיתית – האבחנה של עייפות כרונית משקפת רק את התופעה ולא את הסיבה האמיתית.

  • סדרת טיפולים מותאמת אישית. התפקיד שלנו בשלב הזה למצוא את הסיבה או הסיבות האמיתיות לעייפות. ישנן כמה וכמה סיבות פנימיות לדבר ובאבחון שלנו אנחנו מגלים אותן
  • טיפולי המשך. בכל מפגש, פעם בשבועיים, אנו בודקים ויוצרים את נוסחת התדרים המתאימה לכם ומעבירים את התדרים הללו למים מינרליים על ידי אלקטרומגנט חזק. את המים תשתו בבית, לפי הכללים שיקבע  עבורכם המטפל/ת.